marketing strategija

Marketing strategija

Po opštoj definiciji, marketing strategija je postupanje usmereno ka ostvarivanju odredenog cilja u marketingu nakon dužeg planiranja. Pojmovi strategija i taktika su usko povezani. Oba označavaju korišćenje određenih sredstava, pri cemu se strategija odnosi na cilj, a taktika na nacin kako ga ostvariti.

Realna pretpostavka da ćete postići uspeh sa svojim proizvodom ili uslugom, je ZNATI da:

1. postoji ciljna grupa kojoj taj proizvod treba, jer im rešava problem ili potrebu koju imaju.
2. to činite bolje od drugih na tržištu (lakše, praktičnije, po nižoj ceni).

Znači bitno je šta tržištu treba, a ne šta Vi mislite da je dobar proizvod!
Zatim, imate li dovoljno znanja, sposobnosti, afiniteta, zadovoljiti te potrebe?
Možete li to drugacije, ili bolje od drugih koji već jesu tu?

Ako je odgovor DA – krećemo!

Tek onda radimo marketing strategiju, planove prodaje, procenu troškova, plan komunikacije s ciljnim tržištem. Znači pre nego što uložite vreme, novac i energiju u nešto – proverite treba li to tržištu!

Ciljevi mogu varirati zavisno o tome kakvim se biznisom bavite i koje vam je ciljno tržište, ali su uglavnom; informisati tržište o svom postojanju, graditi kredibilitet sebe / firme u datom području, privući potencijalne kupce na svoju web stranicu / profil na društvenoj mreži, prezentirati svoju ponudu i na kraju, naravno, prodati.

Marketing strategija uključuje:

  • ciljnu grupu (kome se obraćamo)
  • koncept proizvoda/usluge (šta promovišemo)
  • komunikacioni medij (gde, kada „gađamo“ciljnu grupu) i
  • poruka (kako to radimo)

Kampanja je serija oglasnih poruka koje dele jednu ideju, i temu koja sačinjava integrisane marketing komunikacije. Moderne kampanje često kombinuju višestruke on-line i off-line kanale kao što su društvene mreže, TV, radio i dr. mediji, brendirana pakovanja..

Copywriter stvara verbalnu odnosno tekstualnu poruku poznatu kao „copy.“ To je osoba koja je majstor reči, na engleskom wordsmith – kovač reči. On je u stanju da kaže staru stvar na novi nacin, ili stvori nešto potpuno novo, koje nam uvuče pod kožu: „Ili jesi ili nisi“ „Svetsko, a naše.“ Art direktor kreira neverbalni deo poruke (slika, ambalaža, zvuk, video, muzika).

Uspešna reklama mora da bude viđena i zabavna. Mora privući pažnju, jer uspeh u marketingu dolazi ako se poruka isporuči i ostane upamćena ciljnoj potrošačkoj grupi. Probajte više reklama dok ne pronađete “pravu”.

Razmotrite i opciju pronalaženja dobrog marketing partnera. Neka taj partner ima ciljnu grupu klijenata slicnog vašem profilu. Na primer, fitnes klub može za partnera potražiti restoran zdrave hrane.

Pročitajte više o oglašavanju na internetu.

Savet

Nemojte tražiti kupce za vaše proizvode, tražite proizvode za vaše kupce.