POLITIKA PRIVATNOSTI

Posetom sajtu Reklama Sajta (na adresi reklamasajta.com) i njegovim korišcenjem potvrdujete da prihvatate našu Politiku privatnosti i važece zakonske propise koji ureduju ovu oblast, bez ogranicenja.

Zaštita privatnosti

Ovaj sajt poštuje i štiti Vašu privatnost i ne dostavlja Vaše lične podatke trećim licima.

Prikupljanje podataka

Za prikupljanje podataka u analiticke svrhe, kao i vecina sajtova, koristimo „cookies“ (“kolacice“), male tekstualne fajlove koje Vaš pretraživac pamti na Vašem racunaru. Oni nas obaveštavaju o Vašim posetama pojedinim stranicama sajta, o državi i gradu iz kojeg sajtu pristupate, pretraživacu koji koristite…„Cookies“ ne mogu da vide Vaše licne podatke.
Ukoliko ne želite da „cookies“ budu na Vašem racunaru, podesite Vaš pretraživac tako da ih ne prihvata, a prethodne „cookie“ fajlove sa racunara obrišite.

Korišcenje podataka

Podatke o posetama prikupljamo iskljucivo za analize statisticke prirode, koje nam pomažu da poboljšamo rad i ponudimo Vam što kvalitetnije sadržaje, u skladu sa Vašim interesovanjima i potrebama.

Privatnost komentara

Prilikom Vaših komentara na stranama sajta bice objavljeno ime pod kojim želite da komentar bude objavljen.
Vaša e-mail adresa nece biti objavljena.
E-mail adresu koristimo iskljucivo za komunikaciju sa Vama.

Linkovi ka drugim internet sajtovima

Na sajtu reklamasajta.com mogu se nalaziti i linkovi putem kojih pristupate drugim internet sajtovima.
Naša Politika privatnosti se ne odnosi na sadržaj tih sajtova, pa napuštanjem sajta reklamasajta.com prestaju naša prava i obaveze.
Savetujemo Vam da se upoznate sa Politikom privatnosti svakog sajta prilikom posete.

Odricanje od odgovornosti

Nismo odgovorni za preuzimanje i objavljivanje tekstova koji se nalaze na sajtu reklamasajta.com od strane trecih lica bez naše saglasnosti.

Izmene politike privatnosti

Sajt zadržava pravo da menja i ažurira politiku privatnosti bez prethodnog obaveštenja.
Politika privatnosti objavljena na ovoj strani je važeca.

Kontakt

Sve dodatne informacije i objašnjenja vezana za našu Politiku privatnosti i njeno sprovodenje možete dobiti upitom na e-mail adresu [email protected]