Vodič za korišćenje AI – Uputstva

Dobrodošli u vodič koji će vam pomoći da što bolje iskoristite potencijale veštačke inteligencije (AI) i velikih jezičkih modela (LLM) poput GPT-4 i Gemini. To su AI modeli koji mogu prevoditi, sastavljati tekst, odgovarati na pitanja, pisati kod i dr. Prompt inženjering podrazumeva veštinu pisanja preciznih i jasnih upita (promptova) za AI modele kako bi se dobili optimalni odgovori. To uključuje kreiranje promptova koji jasno definišu šta korisnik želi da postigne, koristeći jezik koji AI model najlakše razume. U ovom tutorijalu navešću uputstva i savete koji će vam pomoći da dobijete najbolje rezultate pri korišćenju AI.

Najvažnje za postizanje što boljih rezultata:

1. Pišite jasne instrukcije

2. Pošaljite referentni tekst

3. Podelite složene zadatke na jednostavnije

4. Koristite veće AI modele za složenije zadatke

5. Prilagodite jezik zahtevima zadatka

6. Pošaljite povratne informacije

Pišite jasne instrukcije

Veštačka inteligencija ne može čitati vaše misli, zato je ključno jasno definisati šta tačno tražite. Evo kako da dobijete najbolje odgovore:

 • Preciznost: Što jasnije postavite pitanje, to ćete dobiti bolji odgovor.
 • Dužina: Ako je odgovor predugačak, jednostavno napišite „Kraće“ i AI će ga skratiti.
 • Tražite stručan odgovor: Ako vam je potrebno specifično znanje, tražite „Odgovor za eksperte“.
 • Format po vašoj želji: Ako preferirate određeni format odgovora (npr. spisak, tabela), naglasite to.
 • Precizno postavljeno pitanje: Što je pitanje preciznije, to će biti precizniji odgovor.

Primer: Umesto; „Napiši mi pesmu“, probaj; „Bio sam impresioniran zalaskom sunca večeras. Možeš li napisati pesmu o tome?“

Zamislite AI kao svog savetnika koji čeka jasne instrukcije kako bi vam što bolje pomogao.

#### Saveti:

– Više detalja = Bolji odgovor: Što više informacija dajete, to će odgovor biti precizniji i relevantniji.

– Izaberite ličnost: Želite li odgovor određenog stila? Zatražite od AI-a da se prilagodi određenoj personi.

– Formatiranje je važno: Koristite znakove za razdvajanje različitih delova vašeg upita kako bi se AI lakše snalazio.

– Koraci do cilja: Ako je vaš problem složen, navedite korake koje želite da AI sledi.

– Pošaljite primer: Ako imate poseban zahtev za format odgovora, pošaljite primer.

– Dužina odgovora: Da li želite kratak odgovor ili detaljno objašnjenje? Naglasite to.

Pošaljite referentni tekst

Jezički modeli ponekad mogu izmisliti informacije, posebno ako su teme neobične. Kao što studenti koriste beleške kako bi lakše savladali gradivo, davanje referentnog teksta omogućava AI-u da pruži tačnije odgovore.

Evo kako možete postaviti referentni tekst:

 • Citati: Ako tražite citat, priložite relevantan deo teksta koji ga sadrži.
 • URL adrese: Umesto direktnog linka, priložite relevantan deo teksta koji opisuje stranicu.
 • Esoteričke teme: Za manje poznate teme, priložite kratko uvodno objašnjenje.

Što više informacija date, to će odgovor biti precizniji!

Podelite složene zadatke na jednostavnije

Podela složenih zadataka na manje, jednostavnije podzadatke ključno je za efikasno korišćenje AI modela, slično kao u softverskom inženjeringu. Evo koje su prednosti:

 • Manje grešaka: Podela zadataka smanjuje rizik od grešaka.
 • Logičnije izvršenje: Podzadaci omogućavaju logično i sekvencijalno izvršenje.
 • Bolje razumevanje: Lakše razumevanje svakog koraka.

Kako možete podeliti zadatak?

 • Odredite postupak: Podelite zadatak na logične delove.
 • Navedite svaki deo: Jasno objasnite svaki deo zadatka.
 • Povežite korake: Objasnite kako su koraci povezani.

Što je detaljnije podeljen zadatak, to je veća verovatnoća uspeha!

### Saveti:

-Prilagođavanje zadatka: Prilagodite radni tok prema potrebama.

-Jasne smernice: Precizno definišite ciljeve za svaki korak.

Koristite veće AI modele za složenije zadatke

Veći AI modeli rade sa više podataka i bolje se nose s kompleksnim zadacima. Evo zašto bi ih trebalo koristiti:

 • Veća snaga: Mogu obraditi više informacija odjednom.
 • Bolje generisanje: Bolje generišu rezultate.
 • Veći kapacitet memorije: Pamte više informacija tokom razgovora.

Kako odabrati pravi model?

 • Procenite potrebe: Razmislite o složenosti zadatka.
 • Izaberite kapacitet: Odaberite model koji odgovara vašim potrebama.
 • Testirajte: Isprobajte više modela.

Korišćenje većih modela može poboljšati kvalitet odgovora i rešavanje složenijih problema!

### Saveti:

– Ne ide vam? Probajte drugi model!: Ako trenutni model ne daje dobre rezultate, razmislite o prelasku na bolji.

– Koristite resurse efikasno: Veći modeli zahtevaju više resursa.

– Testirajte: Isprobajte različite modele.

Prilagodite jezik zahtevima zadatka

Veštačka inteligencija može biti prilagođena da radi na različitim jezicima. Evo kako možete prilagoditi jezik za bolje rezultate:

 • Tehnički žargon: Koristite tehnički žargon kad je to potrebno.
 • Slang i idiomi: Koristite neformalni jezik kad tražite neformalne informacije.
 • Kulturne specifičnosti: Uključite kulturne reference.

Kako prilagoditi jezik?

 • Analizirajte publiku: Razmislite o nivou znanja ciljne publike.
 • Koristite odgovarajuće izraze: Prilagodite jezik ciljnoj publici.
 • Testirajte različite pristupe: Isprobajte različite stilove jezika.

### Saveti:

– Budite svestrani: Prilagodite jezik publici.

– Testirajte različite stilove: Isprobajte različite pristupe.

– Kreirajte personalizovane upite: Koristite izraze koji odražavaju vaš stil.

Pošaljite povratne informacije

Davanje povratnih informacija AI modelima pomaže im da uče iz grešaka. Evo kako možete pružiti efikasne povratne informacije:

 • Objasnite grešku: Precizno definišite gde je došlo do greške.
 • Budite konkretni: Precizno objasnite šta je potrebno ispraviti.
 • Pohvalite tačne odgovore: Ohrabrite AI model kada pruži tačan odgovor.

Još jednom.

 • Budite precizni: Jasan opis greške je ključan.
 • Budite konkretni: Navedite primer kako bi AI model mogao bolje odgovoriti.
 • Budite pozitivni: Pohvalite AI model kada je to zaslužio.

Zaključak

Efikasno korišćenje veštačke inteligencije je ključno za postizanje rezultata u različitim oblastima. Ovaj vodič pruža strategije za postizanje najboljih rezultata, uključujući upotrebu jasnih instrukcija, deljenje referentnog teksta, deljenje složenih zadataka, korišćenje složenijih modela, prilagođavanje jezika zahtevima zadatka i davanje povratnih informacija. Eksperimentišite sa različitim tehnikama kako biste pronašli one koje najbolje odgovaraju vašim potrebama i ciljevima. Srećno!