Obrada fotografija Photoshop

  • Obrada fotografija menjanjem boje, osvetljenja, kontrasta, okvira…
  • Dodavanje ili uklanjanje delova koji ne postoje na originalnoj fotografiji.
  • Kreiranje novih fotografija kroz integraciju slika, teksta i drugih elemenata.
  • Popravka starih fotografija.
  • Retuširanje portreta.
  • Prodaja gotovih fotografija.

p.s. Fotografije za obradu možete poslati na email [email protected], sa naznakom šta treba uraditi na njima.

Obrada fotografija Photoshop