Google oglasi – terminologija

 

Account budžet (Budžet naloga) – Opcija dostupna oglašivačima koji koriste mesečno fakturisanje kao opciju plaćanja. Na ovaj način može da se utvrdi fiksni iznos koji oglašivač želi da potroši za određeni vremenski period, tako da kada se taj iznos potroši oglasi prestanu da se prikazuju.

Ad Group (Oglasna grupa) – Organizovanje oglasa prema zajedničkoj temi, npr. prema vrsti proizvoda/usluge iz određene kategorije. Oglasi u jednoj oglasnoj grupi dele iste ključne reči.

Active view (Aktivni prikaz) – Nova tehnologija koja se koristi za video kampanje, ali i za sve multimedijalne kampanje na Display mreži. Na osnovu nje može da se utvrdi koliko često je oglas bio prikazan. Multimedijalni oglas računa se kao vidljiv kada je najmanje 50% njegove oblasti vidljivo u trajanju od jedne sekunde, dok je video oglas vidljiv kada je najmanje 50% njegove oblasti vidljivo u trajanju od dve sekunde. Standardi prema kojima se meri vidljivost oglasa utvrđeni su prema Savetu za ocenjivanje medija.

Actual cost-per-click (Stvarna cena po kliku) – Krajnja cena koja se plaća po kliku, odnosno ukupan iznos koji se zapravo plaća po kliku. Google AdWords utvrđuje rang oglasa na osnovu više faktora. To su kvalitet oglasa, maksimalna cena po kliku i uticaj dodataka oglasa. Ukoliko je kvalitet oglasa na visokom nivou, stvarna cena po kliku može da bude značajno manja od maksimalne cene po kliku.

Ad delivery options (Opcije isporuke oglasa) – Podešavanje kojim se određuje kako će se dnevni budžet rasporediti u toku dana, odnosno koliko često će se oglas prikazati. Isporuka oglasa može biti standardna i ubrzana. Standardna prikazuje ravnomerno oglase kako se budžet ne bi brzo istrošio, dok ubrzana isporuka ima za cilj da što češće prikazuje oglase dok ne dostigne budžet.

Ad Extension (Dodaci za oglase) – Format oglasa koji daje dodatne informacije o proizvodu/usluzi. Ističe oglas u rezultatima pretrage što poboljšava vidljivost i uvećava vrednost oglasa. U oglasne ekstenzije može da se ubaci broj telefona, linkovi do određenog dela veb-sajta, lokacije, recenzije, itd.

Ad formats (Formati oglasa) – Poboljšanja oglasa na mreži za pretragu koja predstavljaju dodatne informacije o preduzeću (broj telefona, adresa…) i koja mogu da se podese ručno i automatski.

Ad Group (Oglasna grupa) – Kreira se na osnovu različitih kategorija proizvoda/usluga. Na osnovu toga oglašivači mogu bolje i lakše da organizuju svoje kampanje i sortiraju ključne reči.

Ad group default bids (Podrazumevane ponude za oglasnu grupu) – Ponuda koja se u jednoj oglasnoj grupi primenjuje za sve ključne reči i odredišne plasmane.

Ad position (Pozicija oglasa) – Mesto koje oglas zauzima u pretraživaču, a koje se utvrđuje rangom oglasa.

Ad Preview and Diagnosis tool (Alatka za pregled i dijagnostiku oglasa) – Pomaže oglašivačima da vide poziciju svojih, ali i konkurentskih oglasa. Mogu da vide kako se njihov oglas rangira u odnosu na konkurenciju, ali i ko su im sve konkurenti i na koje ključne reči im se prikazuju oglasi.

Ad rank (Rang oglasa) – Rang oglasa određuje koje mesto će oglas zauzeti na stranici pretraživača (pozicija oglasa). Rang oglasa se svaki put, na osnovu kvaliteta oglasa i ponude, ponovo izračunava kada oglas ispunjava uslove za prikazivanje.

Ad relevance (Relevantnost oglasa) – Status kojim se utvrđuje da li je ključna reč relevantna, odnosno usko povezana sa tekstom oglasa. Relevantnost oglasa može biti iznad proseka, prosečna i ispod proseka.

AdSense – Google proizvod koji omogućuje objavljivačima profila da zarade novac od prikazivanja oglasa na svojim veb-sajtovima ili u slučaju kada posetioci kliknu na oglas. Oglasi mogu da se prikazuju na takvim veb-sajtovima kada se pokrene kampanja za Display oglašavanje.

Ad status (Status oglasa) – Status koji prikazuje da li je oglas odobren za prikazivanje. Statusi oglasa mogu biti: ispunjava uslove, provera je u toku, odobren/prikazuje se, odobren (ograničeno), neodobren/ne prikazuje se.

Advertising policies (Smernice za oglašavanje) – Opšti uslovi oglašavanja na Google mreži koji podrazumevaju zabranjene sadržaje, zabranjene prakse, ograničene sadržaje, uredničke smernice i tehnička uputstva. Detaljna uputstva za oglašavanje nalaze se u Adwords smernicama.

AdWords API (Application Program Interface) – Programski interfejs aplikacije preko koga oglašivači stupaju u interakciju sa svojim nalozima i unose izmene putem aplikacije koju sami prave. Ova opcija preporučuje se onim oglašivačima koji imaju dobre tehničke veštine, a za one koji ih nemaju preporučuje se AdWords Editor.

AdWords Editor – Besplatna alatka koja pomaže oglašivačima da lakše upravljaju kampanjama. Namenjena je svim vrstama ispravki, unošenja novih podataka i slično koje se obavljaju oflajn a zatim otpremaju u AdWords.

AdWords promotional code – coupon (AdWords promotivni kod – kupon) – Promotivni kodovi, odnosno kuponi koji se dodaju na nalog oglašivača kada ispuni sve predviđene uslove. Uslovi se razlikuju od promocije do promocije.

Affiliate location extensions (Dodaci za lokaciju promotera) – Pomažu ljudima da pronađu lokacije prodavnica koje prodaju proizvod oglašivača.

All conversions (Sve konverzije) – Ukupan broj svih ostvarenih konverzija.

App extensions (Dodaci za aplikacije) – Podstiču ljude da skinu aplikaciju tako što ispod oglasa prikazuju link do aplikacije.

Audience (Ciljna grupa) – Grupa ljudi koju oglašivači targetiraju za određeni proizvod/uslugu.

Auction (Aukcija) – Proces koji određuje da li će se oglas prikazivati i na kojoj poziciji. Kada oglas ispunjava uslove da se prikazuje u pretrazi, učestvuje u procesu aukcije. Uslovi koje oglas treba da ispuni su sledeći: da se ključne reči podudaraju sa onim što se pretražuje, da su oglasi odobreni od strane Google-a i da ciljaju zemlju u kojoj je izvršena pretraga i da je rang oglasa visok, odnosno da je visoka kombinacija ponude, kvaliteta i uticaja oglasnih dodataka.

Automated bid strategy (Strategija automatskog licitiranja) – Automatsko podešavanje ponude za oglase.

Automated rules (Automatska pravila) – Funkcija koja može automatski da unosi izmene statusa oglasa, ponude i budžeta kako oglašivači ne bi morali da troše mnogo vremena ručno ih unoseći.

Automatic payments (Automatsko plaćanje) – Troškovi oglašavanja naplaćuju se automatski tek nakon što su ostvareni. Obračun se ispostavlja 30 dana nakon poslednje uplate ili kada troškovi dostignu podešeni iznos.

Automatic placements (Automatska odredišta za plasman) – Mesta, odnosno veb-stranice, aplikacije i video snimci na Display mreži, na kojima se prikazuju oglasi na osnovu ključnih reči ili tema.

Average cost-per-click (Prosečna cena po kliku) – Prosečna cena koja se naplaćuje kada neko klikne na oglas. Izračunava se tako što se ukupna cena klikova podeli sa ukupnim brojem ostvarenih klikova.

Average CPA (Prosečna cena po konverziji) – Prosečan iznos koji se naplaćuje po konverziji. Dobija se tako što se ukupna cena konverzija podeli sa ukupnim brojem konverzija.

Average position (Prosečna pozicija) – Rangiranje oglasa na stranici u odnosu na konkurente. Može da varira što prikazuje kako se oglasi takmiče i premašuju jedni druge. Prosečna pozicija od jedan do osam znači da je oglas na prvoj stranici pretrage. Od 9 do šesnaest znači da je na drugoj.

Bid Adjustment – (Prilagođavanje ponude) – Omogućava ređe ili češće prikazivanje oglasa na osnovu lokacije, tipa uređaja i određenog doba dana u kojem ljudi pretražuju.

Bidding (Licitacija) – Davanje ponude na klikove, konverzije, prikaze itd.

Broad match (Široko podudaranje) – Služi za prikazivanje oglasa široj publici, tačnije oglas će se prikazivati za sve pretrage koje se podudaraju sa ključnim rečima, ali nisu napisane pravilno, izostavljeno je neko slovo, kao i za druge tipove sinonima i varijacija na ključnu reč. Npr. ako imate ključnu reč patike za trčanje, oglas će aktivirati i pretraga tipa kupite patike za trčanje.

Bulk edits (Grupne izmene) – Istovremena izmena više stavki u nalogu peko Google AdWords alatki i funkcija.

Call extensions (Dodaci za poziv) – Broj telefona ili dugme na koje kada se klikne uspostavlja se telefonski poziv.

Callout extensions (Dodatni opisi) – Promovišu jedinstvene ponude oglašivača i na taj način unapređuju oglas.

Call-to-action (Poziv na akciju) – Deo veb-sajta ili oglasa koji poziva posetioce da preduzmu određenu akciju – kliknu na oglas, kupe proizvod/uslugu, pozovu, popune kontakt formu, skinu katalog, itd.

Campaign (Kampanja) – Organizovanje kategorija proizvoda ili usluga, odnosno skup oglasnih grupa. Moguće je imati jednu ili više kampanja, a svaka kampanja može da se sastoji od jedne oglasne grupe ili više njih.

Campaign group (Grupa kampanja) – Skup kampanja koje imaju slične ciljeve i koje dele ključni indikator učinka (KPI).

Campaign status (Status kampanje) – Status koji prikazuje da li mogu da se prikazuju oglasi u kampanji. Status kampanje može biti: ispunjava uslove, pauzirana, uklonjena, završena, na čekanju, ograničena budžetom.

Change history (Istorija promena) – Alatka koja izlistava promene koje su napravljene u nalogu u poslednje dve godine. Moguće je videti vreme pauziranja kampanje, ko je i koju ključnu reč uneo, podešavanja budžeta, itd. Ova alatka je korisna jer je moguće videti unesene promene za tačno određeni vremenski period.

Click (Klik) – Klik se beleži onoga trenutka kada neko klikne na oglas.

Consolidated billing (Objedinjeni obračun) – Opcija plaćanja koju najčešće koriste agencije, kompanije ili oglašivači koji imaju veliki broj naloga i koja omogućava da se na jednu fakturu stave troškovi za više naloga. Neophodno je da nalozi koriste istu valutu.

Contextual targeting (Kontekstualno ciljanje) – Sistem za oglašavanje na Display mreži u kojem Google-ov sistem podudara oglase sa relevantnim sajtovima na osnovu ključnih reči, lokacije i nekih drugih parametara.

Conversion (Konverzije) – Interakcija korisnika sa oglasom, odnosno preduzimanje radnji kao što su popunjavanje kontakt forme, pozivanje ili kupovina. Sam oglašivač odlučuje koja od ovih radnji će biti definisana kao konverzija.

Conversion rate (Stopa konverzija) – Parametar koji pokazuje procentualni broj posetilaca na sajtu koji su zainteresovani za kupovinu. Ako postoji velika razlika između ostvarene prodaje i prosečne stope konverzije, odnosno ako je prosečna stopa konverzije mnogo veća od prodaje, to može da izazove probleme, pogotovo ako su oba parametra u konstantnom padu. To je signal da u kampanjama treba nešto promeniti.

Conversion tracking (Praćenje konverzija) – Alatka koja meri kako klikovi dovode do konverzija.

Conversion window (Period konverzije) – Određen broj dana nakon klika, u toku kojeg će se pratiti ostvarene konverzije.

CPA (Cost Per acquisition) – Cena koja se plaća za određenu akciju, odnosno konverziju obavljenu na veb-sajtu.

CPC (Cost per click) – Cena koja se plaća po kliku, odnosno kada neko klikne na oglas.

CPM (Cost-per-thousand impressions) – Cena za hiljadu prikaza, odnosno naplaćuje se broj prikaza oglasa na mreži multimedijalnog oglašavanja. Plaća se svaki skup od 100 prikaza i ovaj način plaćanja je pogodan za one oglašivače koji žele da povećaju svest o brendu.

CPV (Cost-per-view) – Cena koja se plaća po prikazanom video snimku.

CTR (Clickthrough rate) – Stopa učestalosti klikova koja pokazuje koliko često ljudi kojima se oglas prikaže kliknu na njega. CTR se koristi za merenje kvaliteta oglasa i ključnih reči. Izračunava se tako što se broj klikova podeli sa brojem prikaza oglasa. Pomoću CTR-a može da se utvrdi koliko su ključne reči i oglasi korisni i relevantni korisnicima.

Customer ID (ID klijenta) – Jedinstveni broj za identifikovanje AdWords naloga.

Daily budget (Dnevni budžet) – Iznos koji se dodeljuje svakog kampanji i koji određuje koliko se u proseku potroši svakog dana. U ovom slučaju oglasi će se prikazivati što češće kako bi se dostigla vrednost dnevnog iznosa. Kada se dostigne ova vrednost, oglasi prestanu da se prikazuju tog dana. Međutim, ukoliko u toku jednog dana postoji prekomerna potražnja za oglasom, sistem će automatski potrošiti 20% više od predviđenog dnevnog iznosa, a u narednim danima taj iznos biće nadomešten.

Deep link (Precizni link) – Linkovi koji se koriste za aplikacije za mobilne uređaje i vode ljude do određene stranice u aplikaciji.

Destination URL (Odredišni URL) – Adresa na koju oglas vodi klikom na njega, a koja se ne prikazuje zajedno sa oglasom.

Digitalni marketing – Promocija proizvoda/usluga putem digitalnih komunikacionih kanala.

Display Network (Mreža za multimedijalno oglašavanje) – Prikaz različitih formata oglasa (video, slika, tekst) na preko dva miliona veb-sajtova, YouTube-u, Gmail-u i aplikacijama na mobilnim uređajima. U slučaju Display mreže, oglasi se prikazuju ljudima koji su zainteresovani za kategoriju proizvoda/usluge koji se oglašava, u trenutku kada se interesuju za tu kategoriju. Ukoliko, na primer, prodajete kremu protiv bora, prikazaćete oglas ženama koje pretražuju na internetu brendove krema, njihovu učinkovitost ili rezultate dejstva.

Display partners (Partnerski sajtovi na mreži multimedijalnog oglašavanja) – Sajtovi koji u partnerstvu sa Google-om prikazuju oglase.

Display Planner (Planer za mrežu multimedijalnog oglašavanja) – Alatka koja generiše ideje (kao što su ključne reči, interesovanja, teme, video snimci, itd.) za planiranje kampanja za mrežu multimedijalnog oglašavanja.

Display URL (Prikazani URL) – Adresa koja se prikazuje uz oglas.

ECPC (Enhanced cost-per-click) – Poboljšana cena po kliku koja pomaže prilikom ostvarivanja većeg broja konverzija uz održavanje ili smanjenje cene po konverziji. Podešava ručno podešenu ponudu za najviše 30% u situacijama kada je velika verovatnoća da će doći do prodaje i smanjuje je za čak 100% u zavisnosti od smanjenja šansi za konverzijama.

Exact match (Potpuno podudaranje) – Obeležava se uglastim zagradama i podrazumeva da se oglas prikazuje samo za tačno određenu frazu ili reč, bez mogućnosti bilo kakvih varijacija.

Family status (Status prikladnosti za porodicu) – Nakon pregledanja oglasa, Google odlučuje za koga je prikazivanje oglasa prikladno i dodeljuje mu statuse: prikladno za porodicu, neprikladno za porodicu i za odrasle.

Filter (Filtriranje) – Opcija koja omogućava ograničenu pretragu u nalogu u zavisnosti od toga koje podatke oglašivač želi da vidi u tabeli.

First page bid estimate (Procena ponude za prvu stranicu) – Približna cena po kliku koju treba podesiti kako bi oglas zauzimao bilo koju poziciju na prvoj strani pretraživača.

First position bid estimate (Procena ponude za prvu poziciju) – Približna cena po kliku koju treba podesiti kako bi oglas zauzimao prvu poziciju na pretraživaču.

Frequency capping (Ograničavanje učestalosti) – Ograničavanje broja prikaza oglasa jedinstvenom korisniku u određenom vremenskom periodu.

Google Account (Google nalog) – Nalog se sastoji od e-mail adrese, lozinke i osnovnih informacija za obračun.

Google AdWords – Google-ov servis za oglašavanje koji omogućava postavljanje oglasa na Google mreži za oglašavanje, odnosno servis putem koga se oglasi pokazuju samo onim ljudima koji su zainteresovani za određeni proizvod/uslugu. Prikaz oglasa je besplatan, a naplaćuje se samo onda kada neko klikne na oglas. Oglasi se prikazuju na osnovu ručno umetnutih ključnih reči u Google AdWords koje su relevantne za oglašavani proizvod/uslugu.

Google Analytics (Google Analitika) – Sistem pomoću kojeg se prati statistika posećenosti sajta i informacije o ponašanju posetilaca.

Google forwarding phone number (Google broj telefona za prosleđivanje poziva) – Broj telefona koji se prikazuje uz oglas i na koji kada se klikne Google prosleđuje poziv oglašivaču. Tako je omogućeno lakše praćenje telefonskih poziva iz oglasa.

Google My Business (Moje preduzeće na Google-u) – Verifikacija preduzeća na Google-u kako bi se informacije o preduzeću prikazivale na mapama.

Image ad (Slikovni oglas) – Sastoji se od slike koja sadrži osnovne informacije o kompaniji/organizaciji/proizvodu/usluzi. Kada se klikne na sliku ona odvede korisnika na veb-sajt.

Impression (Prikazi) – Pokazuju кoliko često se oglas prikazao u rezultatima pretrage. Kada se oglas prikaže na mreži, to se računa kao jedan prikaz.

Impression Share (Udeo u prikazima) – Procentualni broj ostvarenih prikaza oglasa u odnosu na ukupan broj prikaza koji je moguće ostvariti na osnovu svih ključnih reči. Pomaže da se prati opšte stanje u kampanji i ukoliko je manji od 70% to je znak da nešto nije u redu i da treba reagovati.

Invalid clicks (Nevažeći klikovi) – Klikovi za koje pretraživač smatra da su nedozvoljeni. Npr. ako neko zlonamerno klikće na oglas kako bi potrošio budžet oglašivaču, klikovi koje generišu razni softveri, itd.

IP address (IP adresa) – Jedinstven broj koji se dodeljuje svakom uređaju koji ima mogućnost povezivanja na internet.

Keyword insertion (Umetanje ključne reči) – Umetanjem koda u tekst oglasa uvrštava se jedna od ključnih reči koja se podudara sa terminom pretrage.

Keyword matching options (Opcije podudaranja ključnih reči) – Opcije podudaranja ključnih reči sa pretragom koje omogućavaju lakše kontrolisanje prikazivanja oglasa.

Keyword Planner (Planer ključnih reči) – Kako bi se lakše došlo do ideja za ključne reči, ali i kako bi se proširila i nadogradila lista već postojećih, oglašivači mogu da koriste alatku Keyword Planner. Ova alatka pruža uvid u statističke podatke za prethodni period, za svaku ključnu reč. Statistički podaci odnose se na prosečan broj mesečnih pretraga, da li konkurencija koristi određenu ključnu reč, predlog za cenu, prosečnu poziciju oglasa i slično. Moguće je podesiti lokaciju i jezik za koje se pretraga vrši. Keyword Planner takođe pomaže i prilikom traženja negativnih ključnih reči, ideja za formiranje grupa, podešavanje ponude…

Keywords (Ključne reči) – Reči ili fraze odabrane od strane oglašivača, koje su u vezi sa tipom usluge/proizvoda koji se nudi i slične su terminima pretrage koje potencijalni kupci kucaju u pretraživaču. Svaka ključna reč ima svoju cenu koja zavisi od više faktora.

Keyword status (Status ključne reči) – Status koji prikazuje da li je ključna reč odobrena za prikazivanje oglasa. Statusi mogu biti: nasleđeni (kampanja/oglasna grupa je pauzirana, uklonjena, na čekanju, završena, suspendovana), ručno podešeni (pauzirana, uklonjena ključna reč), statusi odobrenja (odobrena, ispunjava uslove, čeka se na proveru, provera je u toku, neodobrena, sajt je suspendovan), sistemski statusi (mali obim pretrage, retko se prikazuje zbog niske ocene kvaliteta, ispod procene ponude za prvu stranicu, mali broj stranica koje se podudaraju).

KPI (Key Performance Indicator) – Ključni indikatori učinka; Merenje učinka koje proizilazi iz najvažnijih podataka za uspeh preduzeća. Npr. cena po akciji ili konverzije mogu biti ključni indikatori učinka za oglašivača.

Landing page experience (Korisnički doživljaj odredišne stranice) – Pokazatelj koji pokazuje koliko je odredišna stranica na koju oglas vodi jasna i korisna ljudima koji pretražuju, ali i povezana sa ključnim rečima i terminima koji se pretražuju.

Landing pages (Odredišne stranice) – Stranica koja ističe proizvod/uslugu. Na ovu stranicu vode oglasi i njen zadatak je da proda. Svaka odredišna stranica iziskuje sopstveni, jedinstven dizajn i tekst. Ako imate različite tipove proizvoda/usluga, dobro je napraviti pojedinačnu stranicu za svaki, kako bi nakon klika na oglas, posetilac dobio tačnu i konciznu informaciju i tako se lakše opredelio za kupovinu.

Location extensions (Dodaci za lokaciju) – Pomažu ljudima da pronađu lokaciju preduzeća. Prikazuju oglas sa adresom, mapom i rastojanjem.

Location targeting (Ciljanje lokacije) – Putem ovog podešavanja moguće je izabrati geografsku lokaciju ili više njih u kojima oglašivači žele da prikazuju oglase.

Managed placements (Upravljana odredišta za plasman) – Mesta, odnosno veb-stranice, aplikacije i video snimci na Display mreži, na kojima se prikazuju oglasi a koje oglašivači sami biraju. Na ovaj način ostvaruje se bolja kontrola nad mestima na kojima mogu da se prikazuju oglasi.

Manual CPC bidding (Ručno licitiranje za cenu po kliku) – Omogućava ručno podešavanje maksimalne cene koja se plaća po kliku. Ova strategija dobra je ukoliko određene ključne reči ostvaruju bolje rezultate pa oglašivač želi da za njih ponudi veću sumu.

Manual payments (Ručno plaćanje) – Troškovi oglašavanja naplaćuju se pre početka prikazivanja oglasa i oglasi se prikazuju dok se ne istroši predviđen iznos.

Maximize clicks (Ostvarivanje maksimalnog broja klikova) – Licitiranje koje automatski podešava ponude kako bi se ostvario što veći broj klikova u okviru budžeta.

Maximum cost-per-click (Najveća cena po kliku) – Najveći iznos koji je oglašivač spreman da plati po kliku. Klik nikad ne košta više od podešene sume. Može se podesiti za svaku ključnu reč ili za sve ključne reči u jednoj oglasnoj grupi.

MCC (My Client Center) – Ukoliko oglašivač ima više naloga, može sve da ih ujedini u jedan nalog menadžera. Na ovaj način omogućeno je lakše praćenje više naloga i upravljanje njima sa jednog mesta.

Message extensions (Dodaci za poruke) – Podstiču ljude da pošalju poruke iz oglasa.

Mobile ad (Oglasi za mobilne uređaje) – Oglasi koji se kreiraju za mobilne telefone i tablete i mogu da budu tekstualni, slikovni ili video oglasi.

Negative keywords (Negativne ključne reči) – Da bi se sprečilo prikazivanje oglasa za određene termine, koji nisu u vezi sa proizvodom/uslugom, kreira se lista negativnih ključnih reči. Ova lista smanjuje troškove i sprečava da se oglas prikazuje onima koji nisu zainteresovani za ponudu oglašivača. Recimo, ako prodajete mobilne telefone, ne želite da se vaš oglas pojavljuje ljudima koji kupuju televizore. Zbog toga ćete televizor isključiti, odnosno podesiti da vam ta fraza ne aktivira oglas. Negativne ključne reči mogu da se dodaju kao negativne ključne reči sa širokim podudaranjem, sa potpunim podudaranjem i kao podudaranje fraze.

Organic search result (Rezultati besplatne pretrage) – Rezultati pretrage koji se ne naplaćuju, već pozicija na pretraživaču zavisi od optimizacije sajta ključnim rečima i linkovima. Organske pretrage nalaze se u sredini pretraživača, odnosno između rezultata plaćenih pretraga.

Performance target (Cilj učinka) – Podešavanjem ovog parametra oglašivači imaju mogućnost da nadgledaju učinak grupe kampanja u odnosu na cilj.

Phrase match (Podudaranje fraze) – Prikazivanje oglasa za određenu frazu i varijacija na tu frazu. Obeležava se simbolima “ “. Npr. ako imate ključnu reč patike za trčanje oglas će aktivirati i pretraga tipa patike za trčanje sniženo.

Placements (Odredišta za plasman) – Veb-sajtovi i aplikacije na mreži za multimedijalno oglašavanje koji su Google-ovi partneri i na kojima mogu da se prikazuju oglasi.

Portfolio bid strategy (Strategija licitiranja za portfelj) – Automatsko licitiranje zasnovano na ciljevima koji grupišu više kampanja, oglasnih grupa ili ključnih reči.

PPC (Pay-per-click) – Plaćanje po kliku; Plaćeni oglasi na pretraživačima Google, Bing ili Yahoo u kojem se naplaćuje samo kada neko klikne na oglas. Relevantan tekst oglasa sa linkom ka određenoj stranici na veb-sajtu kompanije prikazuje se samo kada ga korisnik aktivira na pretraživaču pomoću određenih fraza.

Price extensions (Dodaci za cene) – Uz tekst oglasa prikazuju proizvode/usluge sa cenama.

Product group (Grupa proizvoda) – Organizovanje grupe proizvoda za kampanju kupovine koristeći podatke o proizvodu i zatim licitirajući za te grupe.

Product Shopping ad (Oglas kupovine za proizvod) – Oglasi u formatu cene, naslova, slike ili linka do prodavnice koji pružaju informacije o proizvodu/usluzi i prikazuju se na Google kupovini, pretrazi i partnerskim sajtovima za pretragu.

Prominence (Uočljivost) – Procena uočljivosti oglasa u rezultatima pretrage na koju utiču pozicija i format oglasa.

Quality Score (Ocena kvaliteta) – Procena kvaliteta oglasa koja zavisi od relevantnosti ključnih reči, kvaliteta oglasa i sadržaja odredišnih stranica. Što je ocena kvaliteta niža, to je veća verovatnoća da će se zauzeti viša pozicija na pretraživaču i to po nižoj ceni.

Remarketing (Ponovno oglašavanje) – Prikazivanje oglasa onim posetiocima koji su već imali neku interakciju sa oglasom, odnosno određenim grupama ljudi koji su već posetili vaš veb-sajt, pretraživali vaš biznis ili koristili vašu aplikaciju. Ove kampanje su idealne ako posetioci na vašem sajtu odu i ne kupe ništa jer ćete moći ponovo da ih targetirate i podsetite da obave kupovinu. Remarketing kampanje mogu dodatno da povećaju povraćaj ulaganja i to za sve tipove oglašivača.

Responsive ads (Prilagodljivi oglasi) – Oglasi koji automatski podešavaju veličinu, format i izgled kako bi stali u predviđen oglasni prostor.

Review extensions (Dodaci za recenziju) – Dodaci oglasa koji ističu citirana ili parafrazirana iskustva i mišljenja potrošača koji su su se već susreli sa oglašavanim proizvodom/uslugom.

ROAS (Return on advertisement spend) – Povraćaj troškova oglašavanja koji se koristi za određivanje efikasnosti oglašavanja. Odnosi se na elemente kampanje kao što su oglasne grupe ili ključne reči.

ROI (Return of investment) – Povraćaj investicija, odnosno ostvaren profit od oglasa u odnosu na uložen novac. ROI se izračunava tako što se od ostvarenog prihoda od oglasa oduzmu ukupni troškovi pa se taj iznos podeli ukupnim troškovima. Ovo je najvažniji pokazatelj za oglašivače jer prikazuje koliko su novca zaradili od oglašavanja, tačnije koliki je stvaran učinak kampanje na poslovanje.

Search Network (Mreža za pretragu) – Prikaz tekstualnih oglasa u rezultatima pretrage. Oglasi se aktiviraju kada je pretraga korisnika relevantna ključnoj reči na koju se oglašava.

Search partners (Partnerski sajtovi za pretragu) – Sajtovi na Mreži za pretragu koji su Google-ovi partneri i na kojima mogu da se prikazuju oglasi.

Search terms report (Izveštaj o terminima za pretragu) – Lista termina čija pretraga je dovela do prikazivanja oglasa. Ova lista pomaže oglašivačima prilikom ideja za nove ključne reči ali takođe i za ubacivanje negativnih.

Shared budget (Deljeni budžet) – Dnevni budžet može da se dodeli svakoj kampanji pojedinačno, ali moguće ga je dodeliti i grupi kampanja. Ova opcija naziva se u nalogu Shared budget i dobar je način za deljenje budžeta u manjim nalozima. Google AdWords u ovom slučaju automatski raspoređuje i prilagođava dnevni budžet zadatim kampanjama.

Shopping ad (Oglas kupovine) – Prikazuju detaljne informacije o jednom ili više proizvoda koji se prodaju.

Showcase Shopping ad (Oglas kupovine za prikazivanje proizvoda) – Prikazuju informacije za nekoliko povezanih proizvoda i prikazuju se kada ljudi pretražuju opštije termine. Ovi oglasi dobri su za brendiranje proizvoda.

Sitelink extensions (Dodaci za linkove do sajta) – Prikazuju se ispod teksta oglasa i prikazuju linkove do određenih stranica na veb-sajtu.

Split test (A/B) test – Testiranje dve verzije oglasa, stranice ili banera (A i B) u cilju pronalaženja onih koji donose najbolje rezultate.

Structured snippet extensions (Dodaci za struktuirane fragmente) – Dodaci oglasa u kojima su nabrojane, recimo, kategorije proizvoda/usluga, brendovi, pogodnosti i slično.

Target CPA bidding (Licitiranje za ciljnu cenu po konverziji) – Pomaže da se automatski ostvari veći broj konverzija u okviru budžeta, tj. podešava ponude kako bi se ostvario što veći broj konverzija po podešenoj ciljnoj ceni po konverziji.

Targeting method (Metod ciljanja) – Metod koji se bira kako bi se oglasi podudarali sa mestima na kojima mogu da se pojavljuju. Uglavnom su to ključne reči i odredišta za plasman.

Text ad (Tekstualni oglas) – Oglasi čija je primarna oblast prikazivanja na mreži za pretragu, ali mogu da se prikazuju i na partnerskim sajtovima i Display mreži. Sastoje se iz tri komponente: naslova, URL-a i opisa. Prikazuju se na vrhu ili u dnu pretraživača i obeleženi su sa natpisom oglas.

Text overlay ad (Tekstualni oglas sa preklapanjem) – Tekstualni oglasi čija su odredišta za prikazivanje video oglasi. Oni se prikazuju unutar video plejera ili u donjem delu prostora gde se prikazuje video snimak. Koriste se za povećanje obaveštenosti o brendu.

Top of page bid estimate (Procena ponude za vrh stranice) – Približna cena po kliku koju treba podesiti kako bi se oglas prikazivao u vrhu pretraživača.

TrueView video ad formats (Formati TrueView video oglasa) – Video oglasi koji nude priliku gledaocima da odaberu oglase koje žele da im se prikazuje i kada. Ovo je sjajna prilika za oglašivače jer im se neće naplaćivati neželjeni prikazi oglasa. Postoje dva formata TrueView oglasa: oglasi u strimu i video discovery oglasi. Oglasi u strimu pojavljuju se pre, tokom i na kraju video snimka, mogu da se preskoče posle pet sekundi i idealna su opcija za one oglašivače koji žele da povećaju svest o brendu. Video discovery oglasi prikazuju se u rezultatima pretrage i pozivaju ljude da kliknu na oglas kako bi pogledali video.

URL (Uniform Resource Locators) – Jedinstvena adresa veb-stranice.

View rate (Stopa prikaza) – Predstavlja odnos plaćenih prikaza i broja ostvarenih prikaza.

View-through-conversion (Konverzije po prikazu) – Način za praćenje konverzija koje su korisnici ostvarili tek naknadno po viđenju oglasa.